Velkommen til Bjerggaarden

Bjerggaarden blev flyttet ud fra Hyllested i 1770 og ligger i Møgelmosen opad Hyllested Bjerge.

Der hører nu 5,6 ha til gården sammen med 21 rettigheder til får. Ejendommen er underlagt MVJ-ordningen.

Det er lav jord med vedvarende græs.

Der er indgået en aftale med Syddjurs kommune om naturpleje på 17 ha i Feldballe ved Møgelbjerg og Håsbjerg.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.